UJesu uyeza maduze!

Ikhasi lewebhu lesexwayiso sokuhumusha liyimizamo eqotho yokuloba imiyalezo kaNeal V. Frisby evela ezintshumayelweni zakhe ze-CD. Inhloso ukudala amathuba amaningi okuthi abantu bajwayelane nale milayezo ephefumulelwe ikakhulukazi labo abathanda ukufunda esikhundleni sokulalela izintshumayelo ngefomethi ye-CD elalelwayo.

Sicela waziswe ukuthi noma yimaphi amaphutha ekubhaleni le milayezo akufanele abhekiswe kwimilayezo yangempela kodwa amaphutha avela emizameni yokubhala; esibhekele yona. Sikhuthaza nabantu ukuthi balalele imilayezo yama-CD yoqobo.

Abantu abafisa ukuthola ama-CD alalelwayo, ama-DVD kanye nezincwadi zikaNeal Frisby bangaxhumana nehhovisi likaNeal Frisby kusixhumanisi esinamathiselwe - www.nealfrisby.com  Futhi mayelana nombuzo mayelana nalokhu okulotshiweyo ukuthumela imiyalezo kithi ngekheli lethu lokuxhumana.

Izincwadi zemiqulu ezingokwesiprofetho zikaNeal Frisby

Manje isiyatholakala ngevolumu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ne-X

Cela izincwajana zakho ezinhle manje!

Okwezincwadi, ama-CD namavidiyo
Oxhumana naye: www.nealfrisby.com
Uma use-Afrika, ngalezi zincwadi namapheshana
Oxhumana naye: www.voiceoflasttrumpets.com
noma ushayele + 234 703 2929 220
noma ushayele + 234 807 4318 009

"Uma sesihambile-ke bazokholwa."