UYesu uyeza ngokukhawuleza!

Iphepha lewebhu lokulumkisa ukuTolika lilinge elinyanisekileyo lokukhuphela imiyalezo kaNeal V. Frisby evela kwiintshumayelo zakhe zeCD. Injongo kukudala amathuba amaninzi okuba abantu baqhelane nale miyalezo iphefumlelweyo ngakumbi abo bakhetha ukufunda endaweni yokumamela iintshumayelo ezikwifomathi yeCD.

Nceda waziswe ukuba naziphi na iimpazamo ekubhaleni le miyalezo akufuneki zibangelwe yimiyalezo yoqobo kodwa ziimpazamo ezivela kwimizamo yokukhuphela; olunoxanduva lwethu. Sikhuthaza abantu ukuba bamamele imiyalezo yoqobo yeCD.

Abantu abanqwenela ukufumana iiCD, iiDVD kunye neencwadi zikaNeal Frisby bangaqhagamshelana ne-ofisi kaNeal Frisby kule linki iqhotyoshelweyo- www.nefratyby.com  Kananjalo nombuzo malunga nokukhutshelwa kwemiyalezo ethutha kuthi ngedilesi yethu yoqhakamshelwano.

Bhalisela apha i Incwadana yeendaba yenyanga www.nealfrisby.com

Nceda ugcwalise umhlaba olapha ngezantsi ukuze ubandakanywe kuluhlu lokuposa.


  Iincwadi zemisongo zesiprofeto zikaNeal Frisby

  Ngoku iyafumaneka kumthamo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kunye no-X

  Cela iincwadana zakho ezintle ngoku!

  Iincwadi, iiCD kunye neevidiyo
  Qha ga mshelana: www.nefratyby.com
  Ukuba use-Afrika, kwezi ncwadi kunye neTrakte
  Qha ga mshelana: www.voiceoflasttrumpets.com
  okanye utsalele + 234 703 2929 220
  okanye utsalele + 234 807 4318 009

  "Xa simkile baya kukholwa."