Chúa Giê-xu sẽ đến sớm!

Trang web cảnh báo Bản dịch là một nỗ lực trung thực để phiên âm các thông điệp của Neal V. Frisby từ các bài giảng trên CD của ông. Mục đích là để tạo thêm cơ hội cho mọi người làm quen với những thông điệp đầy cảm hứng này, đặc biệt là những người thích đọc sách thay vì nghe các bài giảng qua định dạng CD âm thanh.

Xin được thông báo rằng bất kỳ lỗi nào trong việc phiên âm những tin nhắn này không được quy cho những tin nhắn gốc mà là những sai sót từ những nỗ lực sao chép; mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng khuyến khích mọi người nghe thông điệp CD gốc.

Những người muốn lấy đĩa CD, DVD và sách âm thanh gốc của Neal Frisby có thể liên hệ với văn phòng của Neal Frisby từ liên kết đính kèm - www.nealfrisby.com  Ngoài ra đối với câu hỏi về các bản ghi này, hãy chuyển tiếp tin nhắn cho chúng tôi qua địa chỉ liên hệ của chúng tôi.

Sách tiên tri của Neal Frisby cuộn sách

Hiện đã có trong tập I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX và X.

Yêu cầu các tập sách tuyệt vời của bạn ngay bây giờ!

Đối với sách, CD và video
Liên hệ: www.nealfrisby.com
Nếu ở Châu Phi, đối với những cuốn sách và Truyền thuyết này
Liên hệ: www.voiceoflasttrumpets.com
hoặc gọi + 234 703 2929 220
hoặc gọi + 234 807 4318 009

"Khi chúng ta đi rồi họ sẽ tin."