Jesus kommer snart!

Webbsidan Översättningsvarning är ett ärligt försök att transkribera meddelandena från Neal V. Frisby från hans CD-predikningar. Syftet är att skapa fler möjligheter för människor att bekanta sig med dessa inspirerade meddelanden, särskilt de som föredrar att läsa istället för att lyssna på predikningarna genom ljud-CD-formatet.

Observera att eventuella fel vid transkribering av dessa meddelanden inte tillskrivs de ursprungliga meddelandena utan misstag från transkriberingsinsatserna; som vi tar ansvar för. Vi uppmuntrar också människor att lyssna på de ursprungliga CD-meddelandena.

Personer som vill skaffa original-CD-skivor, DVD-skivor och böcker från Neal Frisby kan kontakta Neal Frisbys kontor från den bifogade länken - www.nealfrisby.com  Även för frågor om dessa transkriptioner vidarebefordra meddelanden till oss via vår kontaktadress.

Registrera dig här för månatligt nyhetsbrev från www.nealfrisby.com

Fyll i fältet nedan för att inkluderas i e-postlistan.


  Neal Frisbys profetiska rullböcker

  Finns nu i volym I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X

  Be om dina underbara häften nu!

  För böcker, CD-skivor och videor
  kontakta: www.nealfrisby.com
  Om i Afrika, för dessa böcker och traktater
  kontakta: www.voiceoflasttrumpets.com
  eller ring + 234 703 2929
  eller ring + 234 807 4318

  "När vi är borta kommer de att tro."