Jesus kommer snart!

Webbsidan Översättningsvarning är ett ärligt försök att transkribera meddelandena från Neal V. Frisby från hans CD-predikningar. Syftet är att skapa fler möjligheter för människor att bekanta sig med dessa inspirerade meddelanden, särskilt de som föredrar att läsa istället för att lyssna på predikningarna genom ljud-CD-formatet.

Observera att eventuella fel vid transkribering av dessa meddelanden inte tillskrivs de ursprungliga meddelandena utan misstag från transkriberingsinsatserna; som vi tar ansvar för. Vi uppmuntrar också människor att lyssna på de ursprungliga CD-meddelandena.

Personer som vill skaffa original-CD-skivor, DVD-skivor och böcker från Neal Frisby kan kontakta Neal Frisbys kontor från den bifogade länken - www.nealfrisby.com  Även för frågor om dessa transkriptioner vidarebefordra meddelanden till oss via vår kontaktadress.

Neal Frisbys profetiska rullböcker

Finns nu i volym I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X

Be om dina underbara häften nu!

För böcker, CD-skivor och videor
kontakta: www.nealfrisby.com
Om i Afrika, för dessa böcker och traktater
kontakta: www.voiceoflasttrumpets.com
eller ring + 234 703 2929
eller ring + 234 807 4318

"När vi är borta kommer de att tro."