Jezus prihaja kmalu!

Spletna stran opozorila o prevodu je iskren poskus prepisa sporočil Neala V. Frisbyja iz njegovih CD-pridig. Namen je ustvariti več priložnosti za ljudi, da se seznanijo s temi navdihnjenimi sporočili, zlasti tistim, ki raje berejo, namesto da bi poslušali pridige v obliki zvočnega CD-ja.

Upoštevajte, da morebitnih napak pri prepisovanju teh sporočil ne gre pripisovati prvotnim sporočilom, temveč napakam pri prepisovanju; za kar prevzemamo odgovornost. Prav tako spodbujamo ljudi k poslušanju izvirnih CD sporočil.

Ljudje, ki želijo dobiti originalne avdio CD-je, DVD-je in knjige Neala Frisbyja, se lahko obrnejo na pisarno Neala Frisbyja na priloženi povezavi - www.nealfrisby.com  Tudi za vprašanja o teh prepisih nam sporočila posredujte prek našega kontaktnega naslova.

Video posnetki in zvoki

KLIKNITE NA NASLOV

 

Preroški zvitki knjig Neala Frisbyja

Zdaj na voljo v zvezkih I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X

Vprašajte za svoje čudovite knjižice zdaj!

Za knjige, CD-je in videoposnetke
kontaktirajte: www.nealfrisby.com
Če v Afriki, za te knjige in traktate
kontaktirajte: www.voiceoflasttrumpets.com
ali pokličite + 234 703 2929 220
ali pokličite + 234 807 4318 009

"Ko bomo odšli, bodo verjeli."