Jesus kommer snart!

Nettsiden for varslingsvarsling er et ærlig forsøk på å transkribere meldingene til Neal V. Frisby fra hans CD-prekener. Hensikten er å skape flere muligheter for folk å bli kjent med disse inspirerte meldingene, spesielt de som foretrekker å lese i stedet for å lytte til prekenene gjennom lyd-CD-formatet.

Vær oppmerksom på at eventuelle feil i transkriberingen av disse meldingene ikke tilskrives de originale meldingene, men feil fra transkriberingsarbeidet; som vi tar ansvar for. Vi oppfordrer også folk til å lytte til de originale CD-meldingene.

Personer som ønsker å skaffe de originale lyd-CDene, DVDene og bøkene til Neal Frisby, kan kontakte kontoret til Neal Frisby fra vedlagte lenke - www.nealfrisby.com  Også for spørsmål om disse transkripsjonene videresender meldinger til oss gjennom vår kontaktadresse.

Neal Frisbys profetiske rullebøker

Nå tilgjengelig i volum I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X

Be om dine fantastiske hefter nå!

For bøker, CDer og videoer
kontakt: www.nealfrisby.com
Hvis du er i Afrika, for disse bøkene og traktatene
kontakt: www.voiceoflasttrumpets.com
eller ring + 234 703 2929
eller ring + 234 807 4318

"Når vi er borte, vil de tro."