Jezi ap vini byento!

Paj entènèt alèt tradiksyon an se yon tantativ onèt pou transkri mesaj Neal V. Frisby soti nan prèch CD li yo. Objektif la se kreye plis opòtinite pou moun yo jwenn konnen ak mesaj sa yo enspire patikilyèman moun ki prefere lekti olye pou yo koute Prèch yo nan fòma a CD odyo.

Tanpri enfòme ke nenpòt ki erè nan transkri mesaj sa yo pa dwe atribiye a mesaj orijinal yo, men erè nan efò yo transkri; pou ki nou pran responsablite. Nou ankouraje moun tou pou yo koute mesaj CD orijinal yo.

Moun ki vle jwenn orijinal CD odyo, DVD ak liv Neal Frisby ka kontakte biwo Neal Frisby nan lyen ki atache a - www.nealfrisby.com  Epitou pou kesyon sou transkripsyon sa yo voye mesaj ba nou nan adrès kontak nou an.

Vrèmanvre nou nan fen laj la. Solèy la ap kouche sou gwo nasyon sa a ak sou lemonn antye. Libète jan nou konnen yo pral byento disparèt. Kapasite pou temwen vrè levanjil sa a byento fini. Nasyon sa a te kòmanse ak yon gwo lit pou libète ak dwa pou chwazi vrè pawòl Bondye a. Kòm yon moun ka wè, gwo pèsekisyon ap vini nan tout nasyon ki kwè nan vrè Dye a. Mwa sa a nou pral gen yon sitasyon espesyal nan bibliyotèk Frè Frisby a pou montre enpòtans temwayaj nan lè sa a byen ta. Bondye avèk pèp li a pou l fè yon travay rapid, kout e pisan, paske se lè tantasyon sa a ki ekri nan Liv la souvan mansyone. Rev. 3:10, "Paske ou kenbe pawòl mwen pasyans, mwen menm tou m'ap pwoteje ou anba tantasyon an, ki pral vini sou tout mond lan, pou sonde moun ki rete sou tè a." Epi, koulye a yon quote soti nan Neal Frisby. Sa a se reyèlman tan rekòt! Se sèlman sa nou fè pou Jezi ki pral vrèman dire pou tout tan. Tout lòt bagay sou tè a pral peri oswa disparèt! – “Men, yon nanm ki kwè gen anpil valè devan Bondye! – Sa a pral pwobableman fè tounen yon anpil nan souvni, men ou te tande chante nan levanjil ansyen 'Bringing In The Sheaves.' - Ebyen pa gen anpil tan ankò pou fè sa." – “Talè tout jenou pral bese devan Jezi e tout lang pral konfese dapre Ekriti yo! Temwen nou ak sove nanm yo pral gen anpil enpòtans nan moman nou pral wè li! Li konnen tout bagay ke nou chak pral fè!” – “Jou a byen lwen pase, solèy la nan zewo èdtan! Lannwit vini tankou yon lonbraj nwa ki gaye nan direksyon nou! Ijans lespri a di, travay pandan ke gen limyè ankò; paske fènwa peche ak diktati pral byento pran sou planèt sa a.” Se yon. 43:10, "Nou se temwen m ', Seyè a di, ak sèvitè m' ke mwen te chwazi a, pou nou ka konnen ak kwè m ', epi konprann se mwen menm: anvan mwen pa t' gen okenn Bondye ki te fòme, ni apre sa. mwen!" Nou nan lè fòs konvenkan yo ale nan gran wout yo ak bòdi! Envitasyon an nan apèl la soupe prèske fini! – “Koute pawòl Senyè a; paske Gran Tribilasyon te pwofetize depi lontan ap pwoche. Menm jan yon moun wè yon nwaj k ap vini depi byen lwen, konsa tou sa pral rive sou yon pèp ki bliye Kreyatè yo a!” – Y ap pran moun ki fidèl yo epi yo pral lage tè a bay moun ki enjis ak mechan yo! Nou nan lè a kote li te di, "Lamenm li mete digo a, paske rekòt la rive!" ( Mark 4:29 ) Sa i montre ki i pou en travay rapid, rapid e kout. Kòm li te di, "Gade mwen vini byen vit." - Montre evènman yo pral toudenkou epi rive rapidman! – Yon sipriz inatandi nan mond lan. Epi toudenkou moun sòt yo pral konnen ke moun ki te eli yo ale! “Se konsa, kounye a, nan sezon rekòt lapli lapli a, travay ki pi enpòtan li a ap kòmanse fèt!” Nou ta dwe gen yon lapriyè nan kè nou chak jou pandan fòs fòs Lespri Sen an pote dènye pitit Senyè a. Mond lan ap dirije pou kèk evènman etone ak inatandi akonpli pwofesi konsènan move legliz la aposta ak gouvènman an! Konsènan sijè sa yo ak travay rekòt levanjil la, Senyè a ap akonpli pwofesi epi li bay tout kalite siy pou konfime pwoksimite li! "Syèl la ap anonse li, siy nan lanmè a, dife vòlkanik latè a ap predi tou!" Lanmè a ap gwonde, tè a ap tranble! Anpil nasyon nan fen lespri yo. Tan danjere! Men tou, nou konnen ke apre kriz ekonomik Bib la di ke yon diktatè pral pote pwosperite nan lemonn ak gwo chanjman ki gen ladan estriktirèl. (Dann. 8:25) – Kidonk, nou konnen lonbraj yon Prens Women an isit sou tè a epi li pare pou leve! Epitou evènman enpòtan yo ap vini byento ak nan jou kap vini yo. Asire w epi gade jou kap vini yo paske Bondye pral montre anpil siy pwofetik konsènan fen epòk la! – “Rèl minwi a ap parèt sou moun ki te chwazi yo.” – “Se vre wi tout bagay sa yo ase pou fè chak kretyen modere ak vijilan. Paske, siy toupatou di nou li menm nan pòt la!” Fen quote. Lèt sa a ta dwe fè chak kretyen reyalize ke ijans pou temwayaj vrèman sou nou e tout ta dwe fè pi bon efò yo. Mwa sa a n ap pibliye Volim Nimewo One – Liv Lèt Mansyèl (Jen 2005 jiska Jiyè 2008) ansanm ak yon DVD inik, “Whosoever Will.” (Gade òf pi ba a.) – Lè tout patnè yo fè konfyans yo ap kontinye sipò enpòtan yo nan mesaj enpòtan sa a. Bondye mete yon bèl benediksyon sou tout moun ki te kanpe dèyè ministè sa a. Mwen vrèman apresye tout sipò ki te bay ministè sa a. Anpil nanm yo te sove ak avèti lè sa a an reta ke nou ap viv nan.

Videyo ak Odyo

KLIKE SOU TIT

 

Liv pwofil woulo liv Neal Frisby la

Koulye a disponib nan volim I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ak X.

Mande ti liv bèl bagay ou yo kounye a!

Pou liv, CD ak videyo
Kontakte: www.nealfrisby.com
Si nan Lafrik, pou liv sa yo ak feyè
Kontakte: www.voiceoflasttrumpets.com
oswa rele + 234 703 2929 220
oswa rele + 234 807 4318 009

"Lè nou ale Lè sa a, yo pral kwè."