Tá Íosa ag teacht go luath!

Iarracht ionraic é leathanach gréasáin foláirimh an Aistriúcháin teachtaireachtaí Neal V. Frisby a thras-scríobh óna chuid seanmóirí CD. Is é an aidhm ná níos mó deiseanna a chruthú do dhaoine aithne a chur ar na teachtaireachtaí spreagtha seo, go háirithe iad siúd ar fearr leo léamh seachas éisteacht leis na seanmóirí tríd an bhformáid CD fuaime.

Cuir ar an eolas tú le do thoil nach bhfuil aon earráidí i dtrascríobh na dteachtaireachtaí seo le cur i leith na dteachtaireachtaí bunaidh ach botúin ó na hiarrachtaí trascríofa; a dtugaimid freagracht ina leith. Spreagaimid daoine freisin chun éisteacht leis na teachtaireachtaí CD bunaidh.

Is féidir le daoine ar mian leo dlúthdhioscaí fuaime, DVDanna agus leabhair Neal Frisby a fháil teagmháil a dhéanamh le hoifig Neal Frisby ón nasc faoi iamh - www.nealfrisby.com  Freisin le haghaidh ceist faoi na trascríbhinní seo seol teachtaireachtaí chugainn trínár seoladh teagmhála.

Go deimhin tá muid ag deireadh na haoise. Tá an ghrian ag luí ar an náisiún mór seo agus ar an domhan ar fad. Beidh saoirsí mar is eol dúinn iad imithe go luath. Tá an cumas chun an soiscéal fíor seo a fhinné ag druidim chun deiridh go luath. Thosaigh an náisiún seo le streachailt mhór ar son na saoirse agus an ceart chun fíorbhriathar Dé a roghnú. Mar is léir, tá géarleanúint mhór ag teacht ar gach náisiún a chreideann sa Dia fíor. An mhí seo beidh sliocht speisialta againn ó leabharlann an Deartháir Frisby chun an tábhacht a bhaineann le finné a thabhairt isteach san uair dheireanach seo. Tá Dia le n-a dhaoinibh le h-obair ghasta, ghearr, agus thréan do dhéanamh, óir is í so uair an chaomhtha do luadh na Scrioptúr go minic. Rev. 3:10, "Toisc gur choinnigh tú an focal de mo foighne, beidh mé a choinneáil chomh maith thú ó uair an temptation, a bheidh le teacht ar an domhan go léir, a thriail iad siúd a chónaíonn ar an talamh." Agus anois ceanglófar ó Neal Frisby. Is é seo an fómhar i ndáiríre! Ní mhairfidh ach an méid a dhéanaimid do Íosa go deo i ndáiríre. Rachaidh gach rud eile ar domhan as a riocht nó imithe as! - “Ach tá anam creidmheach luachmhar roimh Dhia! – Is dócha go dtabharfaidh sé seo go leor cuimhní ar ais duit, ach tá an sean-amhrán soiscéalta ‘Bringing In The Sheaves’ cloiste agat. – Bhuel níl i bhfad níos mó ama fágtha chun é seo a dhéanamh.” - “Go luath a chromfaidh gach glúin os comhair Íosa agus admhóidh gach teanga de réir na Scrioptúr! Beidh sé fíorthábhachtach ár bhfinnéithe agus ár n-anam a shábháil an tráth a bhfeicfimid é! Tá a fhios aige gach rud a dhéanfaidh gach duine againn!" – “Tá an lá caite i bhfad, tá an ghrian ag náid uair an chloig! Tagann an oíche mar scáth dorcha ag scaipeadh chugainn! Deir práinn an spioraid, oibrigh cé go bhfuil solas fós; óir tiocfaidh dorchadas an pheaca agus an deachtóireacht i gceannas ar an bpláinéad seo go luath.” Isa. 43:10, "Tá sibh mo finnéithe, a deir an Tiarna, agus mo sheirbhíseach a roghnaigh mé: go mbeadh a fhios agaibh agus creidim dom, agus a thuiscint go bhfuil mé é: romham ní raibh aon Dia déanta, agus ní bheidh tar éis. mise!" Táimid in uair an chloig an fórsa láidir chun dul isteach ar an highways agus fálta! Tá an cuireadh don ghlao suipéar beagnach thart! — “Éistigibh briathar an Tighearna; le haghaidh Tribulation Mór prophesied chomh fada ó shin ag druidim. Mar a fheiceann duine scamall ag teacht ó chian, mar sin beidh sé go tobann ar an bpobal a ndearna dearmad ar a gCruthaitheoir!” - Tógfar na dílis agus tabharfar an talamh do na héagóraí agus na haingidh! Táimid ag an uair a dúirt Sé, "Cuireann sé láithreach sa chorrán, mar tá an fómhar tagtha!" (Marcas 4:29) Léiríonn sé seo gur saothar gasta, gasta a bheidh ann. Mar a dúirt Sé, "Féach mé ag teacht go tapa." – Taispeánfar teagmhais go tobann agus tarlóidh siad go tapa! – Iontas an domhain gan choinne. Agus go tobann beidh a fhios ag an amaideach go bhfuil na daoine tofa imithe! “Mar sin anois le linn fómhar na báistí deiridh tá a shaothar is tábhachtaí, is tábhachtaí ag tosú ag tarlú!” Ba chóir go mbeadh paidir inár gcroí gach lá mar a thugann fórsa láidir an Spioraid Naoimh isteach leanaí deiridh an Tiarna. Tá an domhan i gceannas ar roinnt tarluithe iontasacha agus gan choinne chun tuar a chomhlíonadh maidir leis an eaglais olc apostate agus an rialtas! Maidir leis na hábhair seo agus le hobair bhuainte an tsoiscéil, tá an Tiarna ag comhlíonadh na tairngreachta agus ag tabhairt gach cineál comharthaí chun a ghaireacht a dhearbhú! “Tá na spéartha á fhógairt, comharthaí san fharraige, tine bholcánach an domhain á thuar freisin!” Tá an fharraige ag roaring agus tá an domhan ar crith! Tá go leor náisiún i ndeireadh a gcinn. Amanna contúirteacha! Ach tá a fhios againn freisin go labhraíonn an Bíobla tar éis géarchéimeanna eacnamaíocha go dtabharfaidh deachtóir rathúnas domhanda amach agus athruithe ollmhóra lena n-áirítear athruithe struchtúracha. (Dan. 8:25) - Mar sin tá a fhios againn go bhfuil scáth an Phrionsa Rómhánach anseo ar domhan agus réidh le éirí! Chomh maith leis sin tá imeachtaí suntasacha ag teacht go luath agus sna laethanta amach romhainn. Bí cinnte agus breathnaigh ar na laethanta amach romhainn mar a bheidh Dia ag taispeáint go leor comharthaí fáidhiúla maidir le deireadh na haoise! - "Tá gol meán oíche ag teannadh ar a dhaoine tofa." — “Cinnte is leor so go léir chun gach críostaidhe do dhéanamh suairc agus airdeall. Le haghaidh comharthaí inis dúinn go bhfuil sé fiú ag an doras!” Críoch athfhriotail. Ba chóir go dtabharfadh an litir seo le tuiscint do gach Críostaí go bhfuil an phráinn chun fianaise a thabhairt dúinn go fírinneach agus ba chóir do chách a ndícheall a dhéanamh. An mhí seo táimid ag scaoileadh Imleabhar Uimhir a hAon - Leabhar na Litreacha Míosúla (Meitheamh 2005 go dtí Iúil 2008) chomh maith le DVD uathúil, "Cé a Will." (Féach an tairiscint thíos.) – Trí mhuinín a bheith agat go leanfaidh gach comhpháirtí lena dtacaíocht thábhachtach don teachtaireacht ríthábhachtach seo. Tá beannacht iontach curtha ag Dia ar gach duine a sheas taobh thiar den mhinistreacht seo. Is mór agam an tacaíocht ar fad a tugadh don aireacht seo. Sábháladh go leor anamacha agus tugadh foláireamh dóibh faoin uair dheireanach seo ina bhfuilimid ag maireachtáil.

Físeáin agus Clostaifid

CLIC AR TEIDEAL

 

Scrollaí fáidhiúla Neal Frisby leabhair

Ar fáil anois in imleabhar I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX agus X.

Iarr anois ar do leabhráin iontacha!

Le haghaidh leabhair, dlúthdhioscaí agus físeáin
i dteagmháil le: www.nealfrisby.com
Más san Afraic, do na leabhair agus na Sleachta seo
i dteagmháil le: www.voiceolasttrumpets.com
nó glaoigh ar + 234 703 2929 220
nó glaoigh ar + 234 807 4318 009

"Nuair a bheidh muid imithe ansin an gcreidfidh siad."