Mae Iesu'n Dod Yn fuan!

Mae tudalen we rhybudd Cyfieithu yn ymgais onest i drawsgrifio negeseuon Neal V. Frisby o'i bregethau CD. Y pwrpas yw creu mwy o gyfleoedd i bobl ymgyfarwyddo â'r negeseuon ysbrydoledig hyn, yn enwedig y rhai sy'n well ganddynt ddarllen yn lle gwrando ar y pregethau trwy'r fformat CD sain.

Dywedwch wrthym nad yw unrhyw wallau wrth drawsgrifio'r negeseuon hyn i'w priodoli i'r negeseuon gwreiddiol ond camgymeriadau o'r ymdrechion trawsgrifio; yr ydym yn cymryd cyfrifoldeb amdanynt. Rydym hefyd yn annog pobl i wrando ar y negeseuon CD gwreiddiol.

Gall pobl sy'n dymuno cael gafael ar y CDs sain, DVDs a llyfrau Neal Frisby gysylltu â swyddfa Neal Frisby o'r ddolen atodedig - www.nealfrisby.com  Hefyd i gael cwestiwn am y trawsgrifiadau hyn anfonwch negeseuon atom trwy ein cyfeiriad cyswllt.

Cofrestrwch yma ar gyfer y cylchlythyr misol o www.nealfrisby.com

Cwblhewch y maes isod i'w gynnwys ar y rhestr bostio.


  Ar gyfer llyfrau, CDs a fideos
  cysylltwch â: www.nealfrisby.com
  Os yn Affrica, ar gyfer y llyfrau a'r Tracts hyn
  cysylltwch â: www.voiceoflasttrumpets.com
  neu ffoniwch + 234 703 2929 220
  neu ffoniwch + 234 807 4318 009