Mae Iesu'n dod yn fuan!

Mae tudalen we rhybudd Cyfieithu yn ymgais onest i drawsgrifio negeseuon Neal V. Frisby o'i bregethau CD. Y pwrpas yw creu mwy o gyfleoedd i bobl ymgyfarwyddo â'r negeseuon ysbrydoledig hyn, yn enwedig y rhai sy'n well ganddynt ddarllen yn lle gwrando ar y pregethau trwy'r fformat CD sain.

Dywedwch wrthym nad yw unrhyw wallau wrth drawsgrifio'r negeseuon hyn i'w priodoli i'r negeseuon gwreiddiol ond camgymeriadau o'r ymdrechion trawsgrifio; yr ydym yn cymryd cyfrifoldeb amdanynt. Rydym hefyd yn annog pobl i wrando ar y negeseuon CD gwreiddiol.

Gall pobl sy'n dymuno cael gafael ar y CDs sain, DVDs a llyfrau Neal Frisby gysylltu â swyddfa Neal Frisby o'r ddolen atodedig - www.nealfrisby.com  Hefyd i gael cwestiwn am y trawsgrifiadau hyn anfonwch negeseuon atom trwy ein cyfeiriad cyswllt.

Llyfrau sgrolio proffwydol Neal Frisby

Ar gael nawr yng nghyfrol I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ac X.

Gofynnwch am eich llyfrynnau gwych nawr!

Ar gyfer llyfrau, CDs a fideos
cysylltwch â: www.nealfrisby.com
Os yn Affrica, ar gyfer y llyfrau a'r Tracts hyn
cysylltwch â: www.voiceoflasttrumpets.com
neu ffoniwch + 234 703 2929 220
neu ffoniwch + 234 807 4318 009

“Pan rydyn ni wedi mynd yna a fyddan nhw'n credu."